Pobytem objednavatel/klient(i) souhlasí s uchováním (jeho/jejích) osobních dat, které poskytl(i) pro vystavení dokladu/smlouvy a případnému kontaktu ze strany ubytovatele/správce. Ubytovatel/správce se zavazuje  v žádném případě neposkytovat takto svěřené údaje třetím osobám výjimkou jsou třetí osoby dle zákona.

Zákon o ochraně osobních údajů se nevztahuje na evidenční knihu ubytovaných. Podle zákona o poplatku z pobytu má právo správce/ubytovatel ze zákona zapsat Vaše osobní údaje určené k tomuto účelu.

Ubytovatel/správce je zodpovědný za předání objektu/ů ve stavu řádného užívání, za předání potřebných a srozumitelných informací zde uvedených nebo ostatních včetně častých dotazů ohledně vybavení v době rezervace zaslaných na e-mail objednavatele/klienta, důležitých pro provoz.

Objednavatel/klient je zodpovědný za převzetí objektu/ů a případné sankce v souvislosti s porušením podmínek ubytování všech ubytovaných osob, jimž tyto potřebná upozornění předal, způsobené úmyslně, z nedbalosti či neznalostí jím ubytovanými osobami a je povinen poskytnout náhradu vzniklé škody nebo uvedením věcí do původního stavu.

Objednavatel/klient se zavazuje po skončení ubytování objekt/y předat ubytovateli/správci, a to ve stavu, v jakém ho/je převzal. Částečný úklid podmínkou (řádné umytí použitého nádobí, vyvlečení povlečení včetně prostěradel, setření podlahy při znečištění, vyčištění grilu apod.).

Cena pronájmu objektu/ů je stanovena dle pevného ceníku není-li ujednáno jinak. U uvedených cen pronájmu není obsaženo pojištění, klienti využívají těchto služeb na vlastní zodpovědnost. Ubytovatel neodpovídá a nenese zodpovědnost za poškození zdraví, či ztrátu nebo poškození majetku klientů v průběhu pobytu.

Klient je oprávněn zrušit pobyt kdykoliv před nastoupením pobytu. Pobyt je možné zrušit pouze e-mailem a to výhradně osoba, která jej rezervovala. V případě pozdního zrušení rezervace v částce pouze 50% z celkové ceny. Avšak seženete-li za sebe náhradu, lze termín po domluvě vyměnit.

Ubytovatel/správce objektu/ů si vyhrazuje právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu (bez vědomí majitele) nebo z důvodu špatného chování ubytovaných osob k majetku ubytovatele/správce.

Při dřívějším odjezdu nemá právo klient na vrácení částky za pobyt nedošlo-li k nevhodnému užívání objektu ze strany ubytovatele/správce, pro které nebude možné objekt/y využívat.

Ve všech záležitostech, které nejsou upraveny těmito pravidly či ostatními včetně častých dotazů ohledně vybavení zaslaných na e-mail objednavatele/klienta, rozhoduje ubytovatel/správce objektu/ů.

Uvnitř objektu/ů i přístřešku je přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ.

Uvnitř objektu/ů je přísný ZÁKAZ nošení VENKOVNÍ OBUVI (poškození podlah kamínky, asfaltem, …).

Objednavatel/klient je zodpovědný za převedení VRATNÉ KAUCE 4 000 Kč (Štěpán) nebo 5. 000 Kč (Šimon) včetně DOPLATKU celkové ceny za pobyt nejpozději DEN PŘED PŘÍJEZDEM, ubytovateli/správci objektu/ů na účet uvedený v nájemní smlouvě, popř. po předchozí domluvě v HOTOVOSTI. Kauce se po ukončení pobytu vrací v plné výši, pokud nedošlo k porušení některých z podmínek objektu/ů či poškození majetku, v opačném případě má ubytovatel právo si z této kauce uhradit případné škody.

ZÁLOHA (závazná rezervace pobytu 4 000 Kč/víkend, 6.000 Kč/týden) se hradí do 10 dnů (někdy i dříve – další zájemce) ode dne rezervace, v opačném případě bude automaticky stornována. VARIABILNÍ SYMBOL (datum příjezdu – např. 01012019) vždy uveďte, v opačném případě neručíme za případné komplikace.

Předem domluvený časový INTERVAL ODJEZDU je nutno dodržet (úklid další skupině), v opačném případě nemůžeme garantovat řádné předání objektu/ů další skupině a vstupuje v platnost CELÁ VÝŠE KAUCE!

Příjezd na víkendové pobyty je možný nejdříve od 13:00, odjezd nejpozději do 13:00, avšak výjimkou jsou pobyty od konce června až do začátku září, o jarních prázdninách, kdy příjezd je možný po 16 h, odjezd do 10 h, popř. po domluvě. RADĚJI SE VŽDY INFORMUJTE!

Po dřívější dohodě avšak nenásleduje-li další pobyt lze prodloužit čas odjezdu či příjezdu za příplatek 200Kč/1 hod.

V SEZÓNU (červenec a srpen) se lze UBYTOVAT pouze od 5 NOCÍ (na kratší dobu lze také, ale za minimální týdenní cenu). Popř. po shlédnutí sekce obsazenost lze na last-minute objednat v létě i víkendový pobyt

Cenu pobytu lze snížit o 10% (víkendové pobyty), o 5% (týdenní pobyty) z předem sjednané ceny (např. kvůli nemoci některých Vašich známých), avšak MINIMÁLNÍ CENA ZA OBJEKT/Y JE ZÁVAZNÁ.